5Squot

Pohyb stejný jako sed na nízkou židli, dbáme na napřímenou páteř, kolena nám zůstávají nad špičkami, aktivně tlačíme celých chodidlem do bosu.

  1. cvik na posílení dolních končetin a hýždí
6Stoj na BOSU

Postavíme se na Bosu, napřímíme páteř vytažením temene směrem vzhůru, bradu tlačíme lehce směrem do krk, ramena stahujeme směrem dolů k hýždím, lehce pokrčená (volná) kolena, aktivně tlačíme dolními končetinami do Bosu. Dbáme na aktivně vytaženou, napřímenou páteř, která nám zajistí aktivaci hlubokého stabilizačního systému (hlubokých svalů břicha a zad, sv. pánevního dna). V postoji vydržíme minimálně 30 sec, cvik můžeme několikrát opakovat.

  1. cvik na posílení středu těla