BOSU® Master Trainer

BOSU® Master Trainer je nejvyšší úrovní vzdělání jaké může instruktor dosáhnout. Školení nových BOSU® Master Trainer probíhá jednou do roka, školení probíhá v zahraničí a účastní se ho nejlepší instuktoři BOSU® každé evropské země.

Jako BOSU® master trainer

BOSU® velmi dbá na odbornost, kvalitu a znalosti svých master trenérů i proto každý úspěšný absolvovent certifikace je:


BOSU® master trainer Česká republika

Oprávnění vyučovat vzdělávací programy BOSU® v České republice pouze BOSU® Master uvedení v tomto seznamu. V České republice je pouze jediná vzdělávací instituce FACE ACADEMY, která je oprávněná BOSU® programy vzdělávat.